Chcete zbrojní průkaz? Jaké podmínky musíte splnit?


Ať už zbraň máte pro sběratelské účely nebo pro sebeobranu, nemůžete ji držet bez příslušného povolení. Zákon o zbraních přesně popisuje podmínky pro získání zbrojního průkazu. Patří mezi ně především minimální věk, zdravotní a odborná způsobilost, trestní bezúhonnost a spolehlivost. Co vše musíte splnit, než zbrojní průkaz dostanete?

Jak psychotest probíhá?

Zbrojní průkazy se dělí do několika skupiny. O zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E může zažádat osoba starší 21 let. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat po splnění dalších podmínek i osobě starší 18 let. Existují ale výjimky, kdy o zbrojní průkaz mohou požádat i osoby mladší. Zbrojní průkaz skupiny B může získat osoba, která dosáhla 15 let věku, pokud je členem sportovní organizace zabývající se střelbou. Stejně tak o zbrojní průkaz může zažádat žák školy starší 16 let, pokud je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti. Když je žadatel žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, může mu být vydán zbrojní průkaz skupiny D.

Odborná způsobilost pro zbrojní průkaz

Další klíčovou podmínkou vydání zbrojního průkazu je odborná způsobilost, která je prokazovaná zkouškou. Ta se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická zkouška je provedena formou písemného testu, který prověřuje znalost zákona o zbraních, právní definici nutné obrany a krajní nouze, zdravotnické minimum nebo znalost zbraní a střeliva. Praktická část zkoušky se skládá z přezkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. Žadatel také střílí na pevný cíl.

Odborná způsobilost pro zbrojní průkaz

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje lékař na základě výsledku lékařské prohlídky. Lékař také vydává posudek o zdravotní způsobilosti, případně může doporučit další, například psychologická, vyšetření. Zdravotní způsobilost je nutné podle platné legislativy prokazovat každých deset let při obnovování zbrojního průkazu, držitelé zbrojního průkazu skupiny D musí lékařskou prohlídku absolvovat každých pět let. Aby váš lékař konstatoval, že jste zdravotně způsobilí pro držení zbrojního pasu, musíte být v dobré zdravotní kondici a nesmíte mít nemoc vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost (jejich seznam je ve vyhlášce MZ č. 493/2002 Sb.).

Další podmínky pro zbrojní průkaz

  • Trvalý pobyt na území České republiky.
  • Způsobilost k právním úkonům (svéprávnost).
  • Bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně uznána vinnou trestným činem).
  • Spolehlivost (vylučuje ji např. prokazatelně nadměrné požívání alkoholu nebo návykových látek).