Postup, jak získat zbrojní průkaz


Při žádosti o zbrojní průkaz musíte splnit konkrétní podmínky stanovené zákonem o zbraních . Celý proces získání zbrojního pasu zabere zpravidla několik měsíců. Během této doby musíte navštívit policejní oddělení, projít výcvikem na střelnici a podstoupit vyšetření u lékaře, případně i u psychologa.

Získání zbrojního průkazu se skládá z několika částí, které trvají různě dlouho dobu. Nejvíce času je potřeba na osvědčení o odborné způsobilosti, které má platnost 1 rok, proto doporučujeme začít právě s tímto krokem. Jestliže pochybuje o své zdravotní způsobilosti, můžete jako první navštívit svého lékaře. Doklad o zdravotní způsobilosti má ale platnost jen 3 měsíce a během této doby nemusíte stihnout dokončit zkoušku o způsobilosti odborné.

Zbrojní průkaz krok za krokem

 • Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti – probíhá na místně příslušném útvaru Policie ČR.
 • Přípravný střelecký kurz – probíhá na střelnici. Není povinný, ale zvyšuje úspěšnost získání zbrojního pasu.
 • Zkouška odborné způsobilosti – je realizována na střelnici, kterou určuje Policie ČR.
 • Zdravotní prohlídka – návštěva praktického lékaře. Lékař může doporučit psychologické vyšetření.
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu – podávejte na Policii ČR.
 • Převzetí zbrojního průkazu – vyzvedněte si ho na Policii ČR.

Jak dlouho vydání zbrojního pasu trvá?

Vydání zbrojního průkazu po splnění všech podmínek (zdravotní a odborná způsobilost, trestní bezúhonnost, věk…) trvá zpravidla jeden až dva týdny, záleží na konkrétní policejní služebně.

Kolik za zbrojní průkaz zaplatíte?

Ani cena za všechny úkony spojené se žádostí o zbrojní pas není jednotná. Záleží na tom, zda se vydáte na střelnici, nebo jak drahá je prohlídka u vašeho praktického lékaře a jestli budete muset absolvovat také psychologické vyšetření.

 • Návštěva střelnice – 500 až 2 000 Kč
 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč
 • Zkouška odborné způsobilosti – je realizována na střelnici, kterou určuje Policie ČR.
 • Zdravotní prohlídka – návštěva praktického lékaře. Lékař může doporučit psychologické vyšetření.
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu – podávejte na Policii ČR.
 • Převzetí zbrojního průkazu – vyzvedněte si ho na Policii ČR.